El projecte CONECT-e

La importància del coneixement ecològic tradicional (CET) per a la conservació de la biodiversitat i la gestió dels ecosistemes ha despertat l’interès per a preservar, mantenir i fomentar aquest tipus de coneixements. A Espanya, aquest interès s’ha materialitzat en el desenvolupament de l’Inventario Español de los Conocimientos Tradicionales relativos al patrimonio natural y la biodiversidad (IECT), un instrument públic que aspira a recollir els coneixements ecològics tradicionals, avaluar el seu grau de conservació i vulnerabilitat i fer accessible aquest coneixement a gestors, investigadors i a la ciutadania en general.

Seguint la línia d’aquesta iniciativa, el projecte CONECT-e (CONeixement ECològic Tradicional) proposa desenvolupar i validar una nova metodologia -en línia amb el nou enfocament de la ciència ciutadana- que permetria ampliar les bases sobre les quals es recull el CET i, simultàniament, apropar-lo a la ciutadania. Específicament, l’objectiu del projecte és desenvolupar una plataforma digital interactiva que permeti a qualsevol ciutadà  contribuir amb el seu CET, així com també accedir a informació proporcionada per altres ciutadans. Es pretén comprovar si aquesta plataforma de ciència ciutadana (www.conecte.es) pot ser una eina útil per a conservar (recopilar i transmetre) el CET.

Per tal d’accedir al CET, coneixement que normalment es troba en mans d’unes poques persones d’edat avançada i residents en un ambient rural, el projecte pretén treballar amb joves que es trobin en contacte amb el món rural, així com amb grups de ciutadans i entitats amb especial interès en la preservació d’aquest tipus de coneixement. Aquest enfocament intenta resoldre el problema de la bretxa tecnològica i reforçar els llaços amb els custodis del CET.

Si vols sumar-te o vols que se sumi la teva entitat, escola o agrupació pots contactar amb nosaltres i demanar més informació escrivint a:

proyectoconecte@gmail.com

 


El proyecto CONECT-e recibe financiación del Ministerio de Economía y Competitividad (CSO2014-59704-P y BES-2015-072155), el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA-TRAGSATEC nº 25.078), la Generalitat de Catalunya (2014SGR514) y la Fundación Biodiversidad a través del proyecto “Distribución geográfica del uso tradicional de las plantas medicinales de España. Uso de nuevas tecnologías para su difusión y participación ciudadana” (CA 2015).

Anuncios